Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

TROAS derneği, 12.06.2017 tarihinde Çanakkale’de turizm alanında;

  • Ulusal ve uluslararası araştırmalar yaparak, çalıştay, panel, seminer, sempozyum, kongre, konferans vb. bilimsel organizasyonlar düzenlemek,
  • Turizm biliminin yurt içi ve yurt dışında gelişmesine, bilimsel çalışmaların ve araştırmaların özendirilmesine, uygulamaya yönelik çalışmaları üstlenmek ve desteklemek,
  • Turizm alanında akademik faaliyetlerde bulunulmasına, turizm alanında çalışma yapacak bilim insanlarına ve araştırmacılara gerektiğinde yardımcı olacak malzemelerin (kitap, dergi vb.) temin etmek,
  • Turizm araştırmaları dergilerinin indekslenmesine, öğretim elemanlarının, eğitimcilerin, uygulamacıların dayanışmasına, diğer ulusal veya uluslararası kuruluş ve dernekler ile işbirliklerinin geliştirilmesine, yükseköğretim sisteminde kalite güvencesi ve akreditasyona yönelik çalışmalar yaparak üniversiteler bünyesinde yer alan turizm eğitim kurumlarında verilen eğitimin kalitesinin arttırılmasına,  eğitim hizmetlerinin verimli ve etkin düzeyde uygulanmasına, turizm sektörü çalışanlarının bilgi ve becerilerinin arttırılmasına ve mesleğin gelişmesine katkı sağlamak,amacıyla kurulmuştur.