JAGAR Cilt 1 Sayı 1

Anasayfa » JAGAR Cilt 1 Sayı 1

JAGAR Cilt 1 Sayı 1

Kapak, Editör, İçindekiler

Tam Sayı

Geleneksel Türk Tatlılarında Zamanla Meydana Gelen Değişimler

Changes of Traditional Turkish Desserts in Time

Ebubekir YILMAZ

Çay ve Kahve Alışkanlığı Olan Kişilerin Yurtdışı Seyahatleri Sırasında Bu Alışkanlıklarını Karşılama Şekilleri ve Oluşan Etkileşim Üzerine Bir Çalışma

A Study on the Ways of People with Tea and Coffee Habits During Their Travels Abroad and the Interaction That Occurs

Olcay MERCAN

Türk Mutfak Kültürü Ekseninde İletişim ve Yemeğin Toplumsal Fonksiyonları

Communication and Social Functions of Food in the Axis of Turkish Culinary Culture

Nazlıcan GENÇTÜRK

Vejetaryen ve Vegan Turistlerin Destinasyon Seçiminde Etkilendikleri Faktörler

Factors Affected by Vegetarian and Vegan Tourists in Destination Selection

Aleyna SIRTLI

Trabzon İlinin Yöresel Ürünler Ve Mutfak Kültürü Üzerinden Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesi

Determination of Gastronomy Tourism Potential of Trabzon Province through Local Products and Culinary Culture

Emrecan KARAHAN, Salih ÇAKICI

Mutfak Çalışanlarının Teknolojik Yeniliklere Yönelik Tutumlarının İş Performansına Etkisinin İncelenmesi

Investigation of the Effect of Kitchen Workers’ Attitudes Towards Technological Innovations on Job Performance

Merve ÖZDEMİR